Trong trời anh xanh vút

 

Mở cửa đón em vào 
Xem sông núi hồn anh 
Tình yêu không năm tháng 
Như hương rừng cẩm lai. 

Anh là cây thao lao 
Xuân thu dầm mưa nắng 
Vào em xem thạch động 
Tình yêu đội mũ hồng. 

Vào em nghe thương điệu 
Bông Quỳnh một đêm trăng 
Em như dây thập lục 
Rưng rưng tỳ bà hành. 

Anh sớm núi chiều khơi 
Cho tình em hóa biển 
Ngón tay em vây sứa 
Ngực môi em cá hồng 

Mắt em nghiêng hướng gió 
Tóc em xuôi chiều mây 
Anh hát lớn du ca 
Cho tình em vời vợi 

Như thuở đất sơ khai 
Trong trời anh xanh vút 
Em bay như chim hạc 
Em tuyệt như mây hồng.

 

luxembourg (4).jpg
luxembourg (8).jpg
LUXEMBOURG PALACE.jpg
luxembourg (6).jpg