Tương phản

 

Đêm chớp ngày tàn 
Theo tiếng xe lăn về viễn phố 
Em ơi! 
Sương rơi 
Ngoài song đêm hạ 
Ôi buồn phố xá... 
Hoang liêu về chết tha ma 
Tiếng chân gõ guốc: người xa vắng người 
Em có nghe dồn giã 
Bước ai vất vả 
Bóng ai chập chờn 
Hồn ai cô đơn 
Say sưa tìm về ấm cúng 
Em có nghe bi ai 
Tình ai ấp úng 
Thương ai lạc loài 
Ăn mày sáng lạn một ngày mai 

Đêm nay say đất lở 
Em có nghe rạn vỡ 
Ra muôn mảnh ly rơi 
Pha lê vạn chuỗi cười 
Bên nớ dạ thành khoe tráng lệ 
Trơ trẽn giai nhân phô loã thể 
Bên ni phố vãng lòng ngoại ô 
Em có nghe mơ hồ 
Bước ai thao thức 
Gõ nhịp hẹn hò 
In dài ngõ cụt 
Bóng ai giang hồ 
Bên nớ bên ni đêm lạnh cả 
Lạnh đêm mà chẳng lạnh vuông phòng 

Em ơi bên trong 
Dù chia ly đôi phút 
Đồng mang nhớ đèo mong 
Hai tâm hồn giam kín 
Bốn mắt xanh bịn rịn 
Anh ngồi làm thơ 
Anh ngồi bấm đốt con thơ ra đời 

Bên ngoài liếp ngỏ sương rơi 
Bên trong kín gió ấm ơi là tình!...

luxembourg (4).jpg
luxembourg (8).jpg
LUXEMBOURG PALACE.jpg
luxembourg (6).jpg